VIETNAMESE

trưởng ban kiểm soát nội bộ

ENGLISH

head of internal control department

  

NOUN

/hɛd ʌv ɪnˈtɜrnəl kənˈtroʊl dɪˈpɑrtmənt/

Trưởng ban kiểm soát nội bộ là người đứng đầu một trong những bộ phận quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp, phòng ban hay tổ chức. Công việc chính của họ là xây dựng và phát triển những chính sách, quy định về ứng xử của công ty, hướng dẫn và đảm bảo tất cả mọi người đều tuân thủ đúng những quy định đó.

Ví dụ

1.

Ông được bổ nhiệm vào vị trí trưởng ban kiểm soát nội bộ vào tháng trước.

He was appointed to the head of internal control department last month.

2.

Bạn có thể ứng tuyển trực tuyến vị trí trưởng ban kiểm soát nội bộ của công ty chúng tôi.

You can apply for our company's position of head of internal control department online.

Ghi chú

Một số từ vựng về các phòng ban, bộ phận trong công ty, tổ chức:
- accounting department (ban kế toán)
- audit department (ban kiểm toán)
- sales department (ban kinh doanh)
- financial department (ban tài chính)
- research and development department (ban nghiên cứu và phát triển)
- quality department (ban quản lý chất lượng)