VIETNAMESE

bài điếu ca

ENGLISH

threnody

  

NOUN

/ˈθrɛnədi/

Bài điếu ca là bài hát tiễn đưa người chết trong tang lễ ở Việt Nam, viết bằng thể câu 4 hoặc 5 chữ... thuật lại nguồn gốc gia đình, sự nghiệp của người chết, lời lẽ bi ai, thống thiết.

Ví dụ

1.

Họ đã hát bài điếu ca cho người đã chết.

They sang a threnody for the dead person.

2.

Bộ phim kết thúc với 1 bài điếu ca về điều không mong muốn.

The film concludes with a threnody about the unwanted.

Ghi chú

Cùng phân biệt elegy (khúc bi thương) với threnody (bài điếu ca) nha!
- Threnody (bài điếu ca) là 1 bài hát hoặc bài thơ than khóc, thương tiếc cho 1 người đã chết trong khi elegy (khúc bi thương) là 1 bài thơ thê lương hoặc ai oán, 1 bài thơ than thở.