VIETNAMESE

cấp một

ENGLISH

primary school

  

NOUN

/ˈpraɪˌmɛri skul/

Cấp một là một cấp học phổ cập, gồm có 5 trình độ, từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là cấp học bắt buộc đối với mọi công dân.

Ví dụ

1.

Việc chọn trường cấp 1 dân lập tốt mà phù hợp cho con là vấn đề hết sức đau đầu của các bậc phụ huynh.

Choosing a good private primary school that is suitable for their child is a major headache for parents.

2.

Cấp một thuộc giai đoạn giáo dục bắt buộc.

Primary school belongs to the compulsory education stage.

Ghi chú

Các cấp bậc giáo dục tại Việt Nam trong tiếng Anh là:
- Tiểu học: Primary school
- Trung học cơ sở: Secondary school
- Trung học phổ thông: High school
- Đại học: University
- Cao đẳng: College
- Trung tâm giáo dục thường xuyên: Continuing Education Center