VIETNAMESE

chương trình mùa hè xanh

chiến dịch mùa hè xanh

ENGLISH

green summer volunteer campaign

  

NOUN

/grin ˈsʌmər ˌvɑlənˈtɪr kæmˈpeɪn/

Chương trình Mùa hè xanh là một hoạt động thường niên, do Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức, nhằm hướng sinh viên đến các hoạt động công ích xã hội, như: làm đường, làm cầu, xây nhà tình thương, tham gia xóa mù chữ và xóa mù tin học,... Hoạt động này được đông đảo sinh viên tham gia, và hầu hết các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp ở Việt Nam đều tham gia.

Ví dụ

1.

Tôi từng tham gia chương trình mùa hè xanh khi còn là sinh viên năm nhất.

I joined green summer volunteer campaign back when I was freshman.

2.

Đoàn thanh niên Trường ĐHKT đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa như Chương trình Mùa hè xanh, Ngày hội hiến máu tình nguyện hay Chương trình mùa đông ấm tại Cao Bằng.

UEB's youth union organized many meaningful social activities such as Green Summer Campaign, Voluntary Blood Donation Day or Warm Winter Program in Cao Bang.

Ghi chú

Một số chương trình tình nguyện phổ biến:
- green summer volunteer campaign (chương trình mùa hè xanh)
- spring volunteer campaign (chương trình xuân tình nguyện)
- entrance exam support campaign (chương trình tiếp sức mùa thi)
- blood donation (hiến máu nhân đạo)
- red phoenix campaign (chiến dịch hoa phượng đỏ)