VIETNAMESE

trung tâm giới thiệu việc làm

ENGLISH

job center

  

NOUN

/ʤɑb ˈsɛntər/

Trung tâm giới thiệu việc làm hay trung tâm môi giới việc làm là một đơn vị làm trung gian giữa nhà tuyển dụng và người tìm việc làm. Ở các nước phát triển, có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động như một công ty nhân sự và trung tâm môi giới việc làm gây quỹ cộng đồng.

Ví dụ

1.

Tôi cần giúp James tìm trung tâm giới thiệu việc làm ngay bây giờ.

I need to help James to find a job center right now.

2.

Tất cả các thành viên của cộng đồng đều được chào đón truy cập vào các dịch vụ của Trung tâm giới thiệu Việc làm California của Hoa Kỳ.

All members of the community are welcome to access America's Job Center of California services.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến trung tâm giới thiệu việc làm:
- applicant (người xin việc)
- mock interview (phỏng vấn thử)
- background (lý lịch)
- resume/ CV (curiculum vitae) (hồ sơ cá nhân)
- cover letter (thư xin việc)
- internship (thực tập)
- recruit (tuyển dụng)