VIETNAMESE

bằng cử nhân luật

ENGLISH

bachelor's degree in law

  

NOUN

/ˈbæʧələrz dɪˈgri ɪn lɔ/

Bằng cử nhân luật là bằng cấp một người được cấp sau khi họ kết thúc thời gian học tập 4 năm ở trường đại học về chuyên ngành luật. Chương trình cử nhân luật cung cấp cho sinh viên những kiến thức sâu, rộng về kinh tế nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên trước những cơ hội việc làm trong các ngành nghề liên quan đến luật.

Ví dụ

1.

Ông lấy bằng cử nhân luật tại Đại học Coimbra năm 1860.

He obtained a bachelor's degree in law at the University of Coimbra in 1860.

2.

Cô là người phụ nữ đầu tiên lấy bằng cử nhân Luật tại Đại học Addis Ababa và sau đó tập trung vào Luật quốc tế trong quá trình nghiên cứu sau đại học của mình.

She was the first female to earn a bachelor's degree in Law from Addis Ababa University and later focused on International Law in her postgraduate studies.

Ghi chú

Cùng phân loại bằng cử nhân nha!
- Bachelor of Art (BA): Đối với bằng này được cấp cho những sinh viên tập trung vào các môn học các môn học như nhân văn, văn học, truyền thông, lịch sử, khoa học xã hội, tôn giáo, giáo dục, ngoại ngữ.
- Bachelor of Science (B.S): Đây là loại bằng cấp cho đối với sinh viên học trong chương trình giáo dục chuyên sâu đối với chuyên ngành của họ. Trong đó, sinh viên học đồng thời nghiên cứu với mức độ chuyên sâu và liên quan đến môn học về công nghệ, kỹ thuật, toán học, máy tính, điều dưỡng, hóa sinh, khoa học máy tính.
- Bachelor of Fine Art (BFA): tương tự như bằng Bachelor of Science (B.S) thì loại bằng này cũng chủ yếu đào tạo các chuyên ngành chính hơn bằng Bachelor of Art (BA). Trong đó, loại bằng này chủ yếu đào tạo các môn học về nghệ thuật như điêu khắc, hát, nhảy, diễn xuất,…