VIETNAMESE

anh văn

tiếng anh

ENGLISH

english

  

NOUN

/ˈɪŋglɪʃ/

Anh văn là ngôn ngữ quốc tế, được sử dụng rất rộng rãi trên toàn cầu, là phương tiện giao tiếp tối ưu nhất khi bạn nói chuyện, trao đổi với những người ở đất nước khác.

Ví dụ

1.

Khóa học này phù hợp với mọi trình độ từ Anh văn sơ cấp đến Anh văn nâng cao.

This course is good for all levels from elementary English to advanced English.

2.

Khóa học này dành cho những người đã hoàn thành Anh văn sơ cấp và mục đích không chỉ là có thể nói tiếng Anh mà còn nói tiếng Anh tốt.

This course is for those who have already finished elementary English and whose aim is not only to be able to speak English but to speak English well.

Ghi chú

Một số từ vựng về các cấp độ anh văn:
- pre intermediate (cấp độ tiền trung cấp)
- intermediate (cấp độ trung cấp)
- upper intermediate (cấp độ trên trung cấp)
- advanced (cấp độ nâng cao)
- proficient (cấp độ thành thạo)