VIETNAMESE

vi xử lý

bộ vi xử lý

ENGLISH

micro-processor

  

NOUN

/ˈmaɪˌkroʊ-ˈprɑˌsɛsər/

Vi xử lý, đôi khi còn được gọi là bộ vi xử lý, là một linh kiện điện tử máy tính được chế tạo từ các transistor thu nhỏ tích hợp lên trên một vi mạch tích hợp đơn.

Ví dụ

1.

Bộ vi xử lý chứa mạch số học, logic và điều khiển cần thiết để thực hiện các chức năng của bộ xử lý trung tâm của máy tính.

The microprocessor contains the arithmetic, logic, and control circuitry required to perform the functions of a computer's central processing unit.

2.

Vi xử lý là một phần quan trọng của kết cấu máy tính mà nếu không có nó, bạn sẽ không thể thực hiện bất cứ điều gì trên máy tính của mình.

A microprocessor is an important part of a computer architecture without which you will not be able to perform anything on your computer.

Ghi chú

Tìm hiểu một số thuật ngữ lĩnh vực điện tử dưới đây nhé:
- hard drive: ổ cứng
- wireless router: bộ phát mạng không dây
- integrated circuit: mạch tích hợp
- microcontroller: vi điều khiển
- broadband internet: mạng băng thông rộng