VIETNAMESE

vữa xi măng

ENGLISH

cement paste

  

NOUN

/səˈmɛnt peɪst/

Vữa xi măng là vữa chỉ dùng xi măng trộn với nước, được gọi là vữa xi măng nguyên chất.

Ví dụ

1.

Quá nhiều nước sẽ làm tách cát và các thành phần cốt liệu khỏi vữa xi măng.

Too much water will result in segregation of the sand and aggregate components from the cement paste.

2.

Vữa xi măng chủ yếu là chất kết dính và chất độn.

Cement paste is mainly an adhesive and filler.

Ghi chú

Những vật liệu xây dựng phổ biến bao gồm:
- concrete: bê tông
- steel: thép
- wood: gỗ
- stone: đá
- brick: gạch
- clay: đất sét
- sand: cát