VIETNAMESE

yêu cầu báo giá

ENGLISH

request for quote

  

NOUN

/rɪˈkwɛst fɔr kwoʊt/

Yêu cầu báo giá là lời đề xuất gửi bởi một công ty tới nhà cung cấp, yêu cầu nhà cung cấp gửi báo giá và đặt giá thầu cho cơ hội thực hiện một số nhiệm vụ hoặc dự án cụ thể.

Ví dụ

1.

Mẫu RFQ (Yêu cầu Báo giá) hoặc RFP (Yêu cầu Đề xuất) phải được điền đầy đủ và có chữ ký của nhà thầu.

The RFQ (Request for Quote) or RFP (Request for Proposal) form must be completed in full and signed by the bidder.

2.

Nhà thầu đồng ý phân tích kỹ lưỡng từng Yêu cầu Báo giá.

The Contractor agrees to make a thorough analysis of each Request for Quote.

Ghi chú

Cùng phân biệt request for quote (yêu cầu báo giá) và request for proposal (yêu cầu đề xuất) nha!
- request for quote được gửi khi bạn biết rõ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn muốn, bạn chỉ cần được báo giá.
- request for proposal được ghi khi bạn muốn đánh giá nhiều yếu tố ngoài giá cả trước khi đưa ra quyết định của mình.