VIETNAMESE
thiết kế bản vẽ thi công
ENGLISH
construction drawing
NOUN
/kənˈstrʌkʃən ˈdrɔɪŋ/
Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.
Ví dụ
1.
Cô ấy sẽ là người phụ trách việc thiết kế bản vẽ thi công.
She will be the person in charge of designing construction drawings.
2.
Khi nào thì đội thiết kế sẽ hoàn thành việc thiết kế bản vẽ thi công?
When will the design team complete the construction drawing?
Ghi chú
Cùng học về tên các loại bản vẽ trong thi công nha!
- bản vẽ sơ phác: sketch
- bản vẽ ý tưởng: concept drawing
- bản vẽ triển khai thi công: shop drawing
- bản vẽ kết cấu: structural drawing
- bản vẽ hoàn công: as-built drawing
- bản vẽ mặt bằng: site plan
- bản vẽ cơ điện: M&E drawing
- bản vẽ mặt bằng đứng: elevation drawing