VIETNAMESE
thật là tiếc
ENGLISH
what a shame
NOUN
/wʌt ə ʃeɪm/
Thật là tiếc là một câu cảm thán dùng trong những trường hợp khi ai đó bỏ lỡ một điều gì đó tốt đẹp.
Ví dụ
1.
Thật là tiếc khi họ không thể đến.
What a shame they couldn't come.
2.
Thật là tiếc khi bạn không giành chiến thắng.
What a shame you didn't win.
Ghi chú
Một thành ngữ với shame:
- ai đó thật đáng xấu hổ (shame on someone): How could you treat her so badly? Shame on you!
(Sao anh có thể đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy? Bạn thật đáng xấu hổ!)