VIETNAMESE
sứt mẻ
mẻ
ENGLISH
dent
NOUN
/dɛnt/
Sứt mẻ là có một lỗ rỗng nhẹ trên một bề mặt cứng, thậm chí được tạo ra bởi một cú đánh hoặc bởi tác động của áp lực.
Ví dụ
1.
Người bảo vệ đã bị đánh rất mạnh nên cú đánh đã để lại một vết sứt mẻ trên mũ bảo hộ của anh ta.
The guard was hit so hard that the blow left a dent on his safety helmet.
2.
Mark giận dữ đấm thẳng vào tường và tạo ra một vết sứt mẻ trên bề mặt, làm tổn thương bàn tay của anh ấy.
Mark punches out angrily at a wall and makes a dent in the surface, hurting his fist.
Ghi chú
Một nghĩa khác của dent:
- khác biệt nhỏ (dent): The forest was pitch black; even the moon hardly made a dent in the gloom.
(Khu rừng tối đen như mực; ngay cả mặt trăng hầu như không tạo ra một khác biệt nhỏ trong bóng tối.)