VIETNAMESE
quản lý khách sạn
quản lí khách sạn
ENGLISH
hotel management
NOUN
/hoʊˈtɛl ˈmænəʤmənt/
Quản lý khách sạn liên quan đến việc học các kỹ thuật quản lý có thể áp dụng cho quản trị khách sạn, tiếp thị, dọn phòng, bảo trì, phục vụ ăn uống, v.v.
Ví dụ
1.
Bruce là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý khách sạn.
Bruce is an expert in hotel management.
2.
Ứng viên thành thạo tiếng Anh, quen thuộc với hệ thống quản lý khách sạn và có kinh nghiệm làm việc sẽ có cơ hội tốt hơn.
Candidates who are proficient in English and familiar with hotel management system and have working experience stands better chance.
Ghi chú
Cùng phân biệt management administration nha! - Management là tiếp nhận, kết nối, thi hành điều phối để hướng tới mục tiêu của quản trị. - Administration là toàn bộ quá trình đưa ra các quyết định về chính sách, quy tắc, mục tiêu.