VIETNAMESE

riêng tư

ENGLISH

private

  
ADJ

/ˈpraɪvət/

Riêng tư là không cho sự truy cập từ bên ngoài.

Ví dụ

1.

Chúng ta có thể đến nơi nào đó riêng tư hơn được không?

Can we go somewhere a little more private?

2.

Khi tôi tìm thấy quán cà phê đó, tôi tự nghĩ rằng cuối cùng tôi đã khám phá ra một nơi thanh vắng riêng tư để kết nối với những cảm xúc nội tại của mình.

When I found that cafe, I thought to myself that I'd finally discovered a private place of solitude to get in touch with my inner emotions.

Ghi chú

Một giới từ rất hay đi kèm với private:

- in private: I've got to talk to you in private.

(Tôi phải nói chuyện riêng với bạn.)