VIETNAMESE
bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân Việt Nam
ENGLISH
General Staff of the Vietnam People's Army
NOUN
/ˈʤɛnərəl stæf ʌv ðə viˌɛtˈnɑm ˈpipəlz ˈɑrmi/
Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước đồng thời là cơ quan chỉ huy cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam. Đứng đầu cơ quan này Tổng tham mưu trưởng, kể từ năm 1978, vị trí này kiêm nhiệm luôn chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ví dụ
1.
Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam sẽ đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay.
Chief of the General Staff of the Vietnam People's Army and Commander of the Vietnam People's Navy will visit India in the end of this year.
2.
Tổng Tham mưu trưởng của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Tân Cương.
The current chief of the General Staff of the Vietnam People's Army is Nguyen Tan Cuong.
Ghi chú
Một số từ vựng về cơ cấu tổ chức của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam:
- Department of Political Affairs (Cục Chính trị)
- Department of Operations (Cục Tác chiến)
- Department of Personnel (Cục Quân lực)
- Department of Military Intelligence (Cục Tình báo)
- Department of Electronic Warfare (Cục Tác chiến điện tử)
- Department of Cartography (Cục Bản đồ)
- Department of Cryptography (Cục Cơ yếu)