VIETNAMESE
thanh toán đợt 1
ENGLISH
1st installment payment
NOUN
/1strit ɪnˈstɔlmənt ˈpeɪmənt/
1st instalment payment
Thanh toán đợt 1 là lần đầu thanh toán trong các đợt thanh toán theo đợt.
Ví dụ
1.
Ngày thanh toán đợt 1 sẽ là 21/9/2022.
The first installment payment date will be September 21, 2022.
2.
Ngày thanh toán đợt 1 là khi nào?
When is the 1st installment payment date?
Ghi chú
Một số các phương thức thanh toán:
- tiền mặt: cash
- thẻ ghi nợ: debit card
- thẻ tín dụng: credit card
- chuyển khoản ngân hàng: bank transfer
- ví điện tử: e-wallet
- liên kết thanh toán: payment link