VIETNAMESE
phôi thép
ENGLISH
steel billet
NOUN
/stil ˈbɪlət/
Phôi thép là sản phẩm của quá trình luyện gang nằm trong dây chuyền sản xuất sắt thép.
Ví dụ
1.
Phôi thép có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và độ bền của sắt thép.
Steel billets play a very important role, directly affecting the quality and durability of iron and steel.
2.
Quá trình tạo phôi thép sẽ bắt đầu từ việc khai thác quặng từ các mỏ quặng sắt.
The process of creating steel billets will start from mining ore from iron ore mines.
Ghi chú
Phôi thép (steel billet) là sản phẩm (product) của quá trình luyện gang (iron smelting process) nằm trong dây chuyền sản xuất sắt thép (iron and steel production line).