VIETNAMESE
ủy ban nhân dân quận
ENGLISH
[district name] district People's Committee
NOUN
/ˈdɪstrɪkt ˈpipəlz kəˈmɪti/
People's Committee of [district name] district
Ủy ban nhân dân là một cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực thi pháp luật tại các cấp tỉnh, huyện và xã.
Ví dụ
1.
Ủy ban nhân dân quận Đống Đa có thể được liên lạc qua số 0241302413.
Dong Da district People's Committee can be contacted via the phone number 0241302413.
2.
Ngày 13/3/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Ủy ban Nhân dân Quận Cầu Giấy.
On March 13, 2019, ULIS - Vietnam University Vietnam held a signing ceremony of cooperation with Cau Giay district People's Committee.
Ghi chú
Các chức danh chính quyền địa phương được dịch sang tiếng Anh thế nào?
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Chairman/Chairwoman of the People’s Committee
VD: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội: Chairman/Chairwoman of Ha Noi People’s Committee.
VD2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh: Chairman/Chairwoman of Dong Anh District People’s Committee.