VIETNAMESE
phòng quản lý xuất nhập khẩu
ENGLISH
import-export management department
NOUN
/ˈɪmpɔrt-ˈɛkspɔrt ˈmænəʤmənt dɪˈpɑrtmənt/
Phòng quản lý xuất nhập khẩu là đơn vị có trách nhiệm giám sát và điều phối hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ.
Ví dụ
1.
Phòng quản lý xuất nhập khẩu Hồ Chí Minh nằm ở đâu?
Where is the Ho Chi Minh import-export management department located?
2.
Ông Hà Ngọc Sơn, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập khẩu thuộc Sở Công Thương TP.HCM, lý giải, đội ngũ doanh nghiệp logistics đông nhưng chưa mạnh.
Mr. Ha Ngoc Son, Head of the import-export management department under the Department of Industry and Trade of HCMC, explained that the team of logistics enterprises is large but not strong.
Ghi chú
Cùng tìm hiểu 2 khái niệm nhập khẩu - xuất khẩu nha!
- Nhập khẩu (import) là các giao dịch về hàng hoá và dịch vụ qua đường biên giới quốc gia ngoài nước vào trong nước.
- Xuất khẩu (export) là các giao dịch về hàng hóa và dịch vụ qua đường biên giới quốc gia ra khỏi nước.