VIETNAMESE
bộ tư lệnh hải quân
ENGLISH
High Command of Navy
NOUN
/haɪ kəˈmænd ʌv ˈneɪvi/
naval command
Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam thường gọi tắt là Bộ Tư lệnh Hải quân là một chức vụ đứng đầu Quân chủng Hải quân, có chức trách tổ chức lực lượng, chỉ huy và điều hành các hoạt động quân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động bình thường của Việt Nam trên các vùng biển đảo. Đồng thời kiêm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, Tư lệnh Hải quân còn giữ nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ trưởng Quốc phòng về mặt quản lý nhà nước và chỉ huy quân đội nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược trên hướng biển.
Ví dụ
1.
Ngày 27/ 6/ 2017 tại Trụ sở Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã diễn ra lễ bàn giao hệ thống Năng lượng sạch trên quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK1 giữa Bộ tư lệnh Hải quân( Bộ TLHQ) và đơn vị tiếp nhận là Tập đoàn Điện lực Việt Nam( EVN).
Southern Vietnamese Electricity Corporation Headquarter on June 27th 2017 saw the hand-over ceremony of renewable energy system and DK1 off-shore rigs between the High Command of Navy and the received partner- Vietnamese Electricity Corporation.
2.
Nguyen Van A đã trở thành 1 chiến sỹ của Bộ Tư lệnh Hải quân từ năm 2019.
Nguyen Van A has become a one of the soldiers of the High Command of Navy since 2019.
Ghi chú
Một số từ vựng liên quan đến các cấp bậc của Hải quân:
- flag-officer (sĩ quan cấp đô đốc)
- admiral (đô đốc)
- vice admiral (phó đô đốc)
- lieutenant-commander (thiếu tá hải quân)