VIETNAMESE
phương tiện truyền thông
ENGLISH
the media
NOUN
/ðə ˈmidiə/
Phương tiện truyền thông hay phương tiện thông tin là việc vận dụng các khả năng của cơ thể, sử dụng những phương tiện có sẵn trong thiên nhiên, những công cụ nhân tạo để diễn tả và chuyển tải những thông tin, thông điệp từ bản thân đến người khác hay từ nơi này sang nơi khác.
Ví dụ
1.
Anh ấy không thích việc các phương tiện truyền thông dò xét quá khứ của mình.
He didn't like the media probing into his past.
2.
Lời phát biểu ban đầu của tôi đã hoàn toàn bị bóp méo bởi các phương tiện truyền thông.
My original statement has been completely distorted by the media.
Ghi chú
Một số phương tiện truyền thông:
- báo chí: newspaper
- đài phát thanh: radio
- vô tuyến truyền hình: television
- mạng xã hội: social media
- mạng: Internet
- bảng quảng cáo: billboard