VIETNAMESE
bí thư đoàn trường
bí thư đoàn
ENGLISH
school youth union secretary
NOUN
/skul juθ ˈjunjən ˈsɛkrəˌtɛri/
Secretary of the School Youth Union
Bí thư Đoàn trường là người đứng đầu cơ quan Đoàn trường, chủ trì công việc của Ban Chấp hành.
Ví dụ
1.
Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, anh ấy luôn chủ động tham gia đề xuất các hoạt động của Đoàn với ban giám hiệu nhà trường.
As the School Youth Union Secretary, he always actively participates in proposing the Youth Union's activities to the school administrators.
2.
Học sinh được giao nhiệm vụ quan trọng là Bí thư Đoàn trường.
Students are assigned an important task as the school youth union secretary.
Ghi chú
Hãy cùng DOL tìm hiểu một số chức danh, tổ chức Đảng và đoàn thể trong tiếng Anh nhé!
- Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam (CPV)
- Đảng bộ: Party Committee
- Chi Bộ: Party cell
- Bí thư Trung ương Đảng: Secretary of CPV Central Committee/ Member of CPV Central Committee’s Secretariat
- Bí thư Chi bộ: Cell secretary
- Bí thư Đoàn (thanh niên): Youth Union Secretary
- Bí thư Đoàn trường: School Youth Union Secretary