VIETNAMESE
phụ tải điện
ENGLISH
electrical load
NOUN
/ɪˈlɛktrɪkəl loʊd/
Phụ tải điện là đại lượng đo bằng tổng công suất tiêu thụ của các thiết bị điện trong một thời điểm, đây là hàm số của nhiều yếu tố theo thời gian, không tuân thủ theo một quy luật nhất định và là một thông số quan trọng để lựa chọn các thiết bị của hệ thống điện.
Ví dụ
1.
Xác định đúng phụ tải điện có vai trò rất quan trọng trong thiết kế và vận hành hệ thống cung cấp điện.
Determining the correct electrical load plays a very important role in the design and operation of the power supply system.
2.
Phụ tải điện nhỏ hơn phụ tải thực tế thường dẫn đến các sự cố hoặc làm giảm tuổi thọ các thiết bị.
Electrical loads that are smaller than actual loads often lead to breakdowns or shorten the life of equipment.
Ghi chú
Phụ tải điện (electrical load) là đại lượng đo bằng tổng công suất (total power) tiêu thụ của các thiết bị điện (electrical equipment) trong một thời điểm, đây là hàm số của nhiều yếu tố (factors) theo thời gian, không tuân thủ (comply) theo một quy luật nhất định và là một thông số quan trọng (important parameter) để lựa chọn các thiết bị của hệ thống điện (power system).