VIETNAMESE
sao vậy
có gì sai
ENGLISH
what's wrong
NOUN
/wʌts rɔŋ/
Sao vậy là một câu hỏi thăm về tình hình của đối phương, thường dùng trong tình huống tiêu cực.
Ví dụ
1.
Bạn trông khá buồn đấy, sao vậy?
You look upset, what's wrong?
2.
Sao vậy? Tại sao bạn lại đang nhíu mày?
What's wrong? Why are you frowning?
Ghi chú
Một số câu hỏi dùng trong giao tiếp thường ngày:
- Tôi giúp gì được cho bạn?: Can I help you?
- Dạo này thế nào?: How do you do?/How has it been these days?
- Bạn có khoẻ không?: How are you?
- Bạn có ổn không?: Are you alright?