VIETNAMESE
bộ công an
ENGLISH
Ministry of Public Security
NOUN
/ˈmɪnəstri ʌv ˈpʌblɪk sɪˈkjʊrəti/
Bộ Công an là cơ quan công quyền trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phản gián; điều tra phòng chống tội phạm; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ; thi hành án hình sự, án không phải phạt tù, tạm giữ, tạm giam; bảo vệ, hỗ trợ tư pháp; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong ngành.
Ví dụ
1.
Bộ Công an là cơ quan quản lý lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.
The Ministry of Public Security is the agency that manages the Vietnam People's Public Security Force.
2.
Bộ Công an 13 lần được Bộ Công an tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng (Việt Nam) và 88 Huân chương Hồ Chí Minh.
The Ministry of Public Security received many titles such as Hero of the People's Armed Forces 13 times, Gold Star Order (Vietnam) and 88 Ho Chi Minh Orders.
Ghi chú
Cùng DOL tìm hiểu một số cơ quan trong Bộ Công an nhé:
- Bộ công An Việt Nam: The Ministry of Public Security
- Tổng cục An ninh: The Security General Department
- Tổng cục Chính trị: The Political General Department
- Tổng cục Hậu Cần và Kỹ Thuật: The General Department of Logistics and Engineering
- Tổng cục Tình báo: The General Department of Intelligence
- Tổng cục Thi hành án và Hỗ trợ Tư pháp: The General Department of Legal Services