VIETNAMESE
thuế tự vệ
ENGLISH
safeguard duty
NOUN
/ˈseɪfˌgɑrd ˈduti/
safeguard tariff
Thuế tự vệ là thuế nhập khẩu bổ sung được áp dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức vào Việt Nam gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hoặc ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.
Ví dụ
1.
Thuế tự vệ được đặt ra để các nhà sản xuất không bị thiệt hại do việc nhập khẩu các hàng hóa rẻ hơn từ bên ngoài.
Safeguard duty is set so that manufacturers do not suffer due to the import of cheaper goods from outside.
2.
Thuế tự vệ thường không kéo dài hơn bốn năm.
A safeguard duty normally doesn’t last more than four years.
Ghi chú
Cùng xem sự khác nhau giữa thuế tự vệ (safeguard duty) và thuế chống bán phá giá (anti-dumping duty):
- Thuế tự vệ (safeguard duty) được áp dụng cho bất kỳ loại hàng hóa nào cho dù hàng hóa này được làm ra ở đâu và xuất ra từ nước nào.
- Thuế chống bán phá giá (anti-dumping duty) được áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại một quốc gia nhất định.