VIETNAMESE
thanh toán bằng thẻ tín dụng
ENGLISH
pay by credit card
NOUN
/peɪ baɪ ˈkrɛdət kɑrd/
Thanh toán bằng tiền mặt là việc dùng thẻ tín dụng để trả tiền hoặc hoá đơn.
Ví dụ
1.
Bạn muốn thanh toán bằng chuyển khoản hay bằng tiền mặt?
Do you want to pay by credit card or pay in cash?
2.
Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng.
You can either pay in cash or by credit cards.
Ghi chú
Cùng phân biệt debit card credit card nha!
- Thẻ ghi nợ (debit card) sử dụng tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn
- Thẻ tín dụng (credit card) được liên kết với hạn mức tín dụng có thể được thanh toán lại sau này, giúp bạn có nhiều thời gian hơn để thanh toán cho các giao dịch mua của mình.