VIETNAMESE
thanh toán ngay
ENGLISH
prompt payment
NOUN
/prɑmpt ˈpeɪmənt/
immediate payment
Thanh toán ngay là hình thức thanh toán mà sau khi mà sau khi người mua xác nhận thanh toán, tiền sẽ được chuyển ngay từ tài khoản của người mua sang tài khoản của người bán.
Ví dụ
1.
Thanh toán ngay các hóa đơn được đánh giá rất cao.
Prompt payment of bills is greatly appreciated.
2.
Thanh toán ngay lập tức mất bao lâu?
How long does prompt payment take?
Ghi chú
Một số các phương thức thanh toán:
- tiền mặt: cash
- thẻ ghi nợ: debit card
- thẻ tín dụng: credit card
- chuyển khoản ngân hàng: bank transfer
- ví điện tử: e-wallet
- liên kết thanh toán: payment link