VIETNAMESE
bộ phận nghiên cứu và phát triển
phòng nghiên cứu và phát triển
ENGLISH
research and development department
NOUN
/riˈsɜrʧ ænd dɪˈvɛləpmənt dɪˈpɑrtmənt/
Bộ phận nghiên cứu và phát triển là bộ phận của một tổ chức, doanh nghiệp có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, tính năng mới cho sản phẩm mới, nghiên cứu cải tiến sản phẩm cũ, quy trình cũ nhằm tối ưu chi phí và hiệu quả sản xuất.
Ví dụ
1.
Công ty chúng tôi có bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên nghiệp và hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Our company has a professional research and development department and strict quality control system.
2.
Thường có hai loại bộ phận nghiên cứu và phát triển trong hầu hết các công ty.
There are usually two types of research and development departments found in most companies.
Ghi chú
Một số các phòng ban trong công ty:
- phòng kế toán: accounting department
- phòng kiểm toán: audit department
- phòng kinh doanh: sales department
- phòng hành chính: administration department
- phòng nhân sự: human resources department
- phòng chăm sóc khách hàng: customer service department
- phòng tài chính: finance department