VIETNAMESE

thư ngỏ

ENGLISH

open letter

  
NOUN

/ˈoʊpən ˈlɛtər/

Thư ngỏ là thư dùng để yêu cầu, đề đạt công khai một nội dung, vấn đến nào đó.

Ví dụ

1.

Trong thư ngỏ, người gửi thư thường giới thiệu sơ qua về cá nhân, đơn vị mình về một sản phẩm, dịch vụ, sự kiện sắp sửa diễn ra.

In an open letter, the sender usually briefly introduces himself or herself, about a product, service, or upcoming event.

2.

Thư ngỏ cần được viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ phong phú, trang trọng.

The open letter should be short, concise, rich in language, and formal.

Ghi chú

Cùng phân biệt mail letter nha!

- Letter là đề cập đến giao tiếp thông qua văn bản in được gửi qua đường bưu điện.

- Mail có thể được sử dụng như đề cập đến một cái gì đó đã được gửi qua đường bưu điện nhưng không chỉ giới hạn ở những bức thư.