VIETNAMESE

thông tấn xã Việt Nam

ENGLISH

Vietnam News Agency

  
NOUN

/viˌɛtˈnɑm nuz ˈeɪʤənsi/

Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn Quốc gia trực thuộc Chính phủ Việt Nam và là cơ quan thông tin chính thức của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ví dụ

1.

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) có chức năng là kênh thông tin chính thống của Việt Nam.

The Vietnam News Agency (VNA) functions as the official information channel of Vietnam.

2.

Ngày 6 tháng 9 năm 1945 được coi là Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.

September 6, 1945 is considered the traditional day of the Vietnam News Agency.

Ghi chú

6 cơ quan truyền thông chủ lực của Việt Nam:

- Đài Truyền hình Việt Nam: Vietnam Television (VTV)

- Đài Tiếng nói Việt Nam: Radio The Voice of Vietnam (VOV)

- Thông tấn xã Việt Nam: Vietnam News Agency (VNA)

- Báo Nhân dân: People Newspaper

- Báo Quân đội Nhân dân: People's Army Newspaper

- Báo Công an Nhân dân: Public Security News