VIETNAMESE
tại sao
ENGLISH
why
NOUN
/waɪ/
Tại sao là từ dùng để hỏi nguyên nhân.
Ví dụ
1.
Cô ấy nêu ra 3 lý do tại sao mọi người lâm vào cảnh nợ nần.
She cited three reasons why people get into debt.
2.
Tại sao bạn ghét anh ta đến thế?
Why do you dislike him so much?
Ghi chú
Một số các từ để hỏi phổ biến:
- như thế nào: how
- cái gì: what
- khi nào: when