VIETNAMESE
thật đáng tiếc
ENGLISH
what a shame
NOUN
/wʌt ə ʃeɪm/
Thật đáng tiếc là một câu cảm thán dùng trong những trường hợp khi ai đó bỏ lỡ một điều gì đó tốt đẹp.
Ví dụ
1.
Thật đáng tiếc khi bạn không giành chiến thắng.
What a shame you didn't win.
2.
Thật đáng tiếc khi họ không thể đến.
What a shame they couldn't come.
Ghi chú
Một thành ngữ với shame:
- ai đó thật đáng xấu hổ (shame on someone): How could you treat her so badly? Shame on you!
(Sao anh có thể đối xử tệ bạc với cô ấy như vậy? Bạn thật đáng xấu hổ!)