VIETNAMESE
bệnh viện phụ sản trung ương
viện bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh
ENGLISH
National hospital of obstetrics and gynecology
NOUN
/ˈnæʃənəl ˈhɑˌspɪtəl ʌv əbˈstɛtrɪks ænd ˌgaɪnəˈkɑləʤi/
Bệnh viện phụ sản trung ương là trung tâm nghiên cứu khoa học về sinh lý, bệnh lý của phụ nữ và trẻ sơ sinh.
Ví dụ
1.
Bệnh viện phụ sản trung ương là một bệnh viện thuộc Hà Nội, nằm trên phố Tràng Thi.
National Hospital of Obstetrics and Gynecology is a hospital in Hanoi located on Tràng Thi Street.
2.
Bệnh viện phụ sản trung ương vừa tặng 500 bộ quần áo đạt tiêu chuẩn phòng hộ coronavirus.
The National Hospital of Obstetrics and Gynecology has just donated 500 sets of qualified anti-coronavirus suits.
Ghi chú
Các khoa khám tại Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh:
- khoa cấp cứu: emergency department
- sản khoa: obstetrics
- phụ khoa: gynaecology