VIETNAMESE
chủ tịch nước
ENGLISH
President
NOUN
/ˈprɛzəˌdɛnt/
Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho Nhà nước trong các hoạt động đối nội cũng như đối ngoại, do Quốc hội bầu và phải là một đại biểu Quốc hội, chịu trách nhiệm trước Quốc hội.
Ví dụ
1.
Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam.
Nguyen Xuan Phuc sworn in as Vietnam's President.
2.
Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam.
Late President Hồ Chí Minh was a beloved leader of the Vietnamese people.
Ghi chú
Tên gọi tiếng Anh của Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Socialist Republic of Viet Nam (SRV)
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: President of the Socialist Republic of Viet Nam
- Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam