VIETNAMESE

cái đón gót giày

cây đón gót giày

ENGLISH

shoe horn

  

NOUN

/ʃuː hɔːn/

a shoespooner, a shoe spoon

Cái đón gót giày là sản phẩm dùng để giúp gót chân trượt vào giày dễ hơn.

Ví dụ

1.

Cái đón gót giày bảo vệ phần đuôi của giày và giúp bạn mang giày dễ hơn.

A shoe horn protects the back of your shoe and helps your shoe slide on your foot easily.

2.

Cái đón gót giày có thể đặc biệt hữu ích với những đôi giày da bóng hoặc da láng.

A shoe horn can be especially helpful with polished or patent-leather shoes.

Ghi chú

Chúng ta cùng học từ vựng về các bộ phận của giày nha:
- heel: gót giày
- sole: đế giày
- toe: mũi giày
- last: khuôn giày
- eyelet: lỗ xỏ giày
- heel cap: đầu đệm gót giày
- lace: dây giày (bằng thun, vải hoặc bằng da)