VIETNAMESE

truyện ma

ENGLISH

ghost story

  

NOUN

/goʊst ˈstɔri/

Truyện ma là bất kỳ tác phẩm hư cấu, hoặc vở kịch nào đề cập đến ma, hoặc chỉ đơn giản là lấy làm tiền đề cho khả năng ma có thật hoặc niềm tin của nhân vật về sự tồn tại của chúng.

Ví dụ

1.

Có một số truyện ma rất nổi tiếng về việc lái xe vào ban đêm.

There are some very famous ghost stories about driving at night.

2.

Chúng tôi đốt lửa vào ban đêm và kể những truyện ma cho đến khi trời tối.

We lit a fire at night and told ghost stories until it was dark.

Ghi chú

Một số thể loại truyện:
- short story (truyện ngắn)
- mystery (bí ẩn)
- tragedy (bi kịch)
- thriller (giật gân)
- detective story (truyện trinh thám)