VIETNAMESE

bút lông màu

ENGLISH

colored marker

  

NOUN

/ˈkʌlərd ˈmɑrkər/

Bút lông màu là loại bút có ngòi nhiều màu sắc được làm từ những chất liệu có khả năng thấm hút cực cao. Ngòi bút sẽ tiếp xúc trực tiếp với ống màu bên trong hoặc màu riêng bên ngoài.

Ví dụ

1.

Giáo viên dùng bút lông màu để đánh dấu thông tin quan trọng trong bài học của họ.

Teachers use colored markers to highlight important information in the lessons.

2.

Bạn có thể thay ống mực thay vì mua một cây bút long màu mới.

You can change the ink tube instead of buy a new colored marker.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến công dụng của colored marker (bút lông màu):
- to highlight something (làm nổi bật một cái gì đó)
- to mark something (đánh đấu một cái gì đó)
- to underline somthing (đánh dấu một cái gì đó)