VIETNAMESE

truyện chữ

ENGLISH

written story

  

NOUN

/ˈrɪtən ˈstɔri/

Truyện chữ là loại truyện chỉ viết bằng chữ và không có hình ảnh minh họa.

Ví dụ

1.

Có rất nhiều truyện chữ trên mạng ngày nay.

There are a lot of written stories on the internet today.

2.

Truyện chữ là lời tường thuật về các sự kiện có thật hoặc tưởng tượng với các nhân vật và tình huống sự kiện theo quan điểm hư cấu.

Written stories are narrations of real or imaginary events with characters and eventful scenarios from a fictional point of view.

Ghi chú

Các loại truyện:
- allegory (truyện ngụ ngôn)
- anecdote (giai thoại)
- comic (truyện tranh)
- novel (tiểu thuyết)
- fairy tale (truyện cổ tích)
- funny story (truyện cười)
- horror story (truyện kinh dị)