VIETNAMESE

chuyên ngành y đa khoa

ENGLISH

general medicine

  

NOUN

/ˈʤɛnərəl ˈmɛdəsən/

Chuyên ngành y đa khoa là ngành học đào tạo bác sĩ đa khoa với kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị và hướng dẫn dự phòng các bệnh lý phổ biến tại bệnh viện và cộng đồng.

Ví dụ

1.

Sinh viên có bằng chuyên ngành Y khoa đa khoa sẽ có cơ hội nghề nghiệp tại các bệnh viện chính phủ và tư nhân và tại các phòng khám tư nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Students who hold a degree in General Medicine will get career opportunities at government and private hospitals and at private clinics in the healthcare sector.

2.

Các tiêu chí cơ bản để đủ điều kiện cho các khóa học chuyên ngành Y Đa khoa khác nhau giữa các trường đại học và cao đẳng với một chút thay đổi.

The basic eligibility criteria for General Medicine courses differ from college to college with a little modification.

Ghi chú

Các vị trí nghề nghiệp liên quan đến chuyên ngành Y đa khoa:
- general physician: bác sĩ đa khoa
- physiologist: nhà sinh lý học
- medical officer: nhân viên y tế
- bateriologist: nhà khuẩn học
- surgeon: bác sĩ phẫu thuật