VIETNAMESE

trường đại học khoa học tự nhiên

ENGLISH

University of Science

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈsaɪəns/

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản & ứng dụng hàng đầu Việt Nam, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam.

Ví dụ

1.

Bảy công trình nghiên cứu của sinh viên / nhóm sinh viên Trường Đại học Khoa học tự nhiên vừa vinh dự nhận Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2019 với 1 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Seven research projects of students/ groups of students from the University of Science have just been honored to receive the 2019 Scientific Research Student Award with 1 Second Prize, 3 Third Prizes, and 3 Consolation Prizes.

2.

Ngày 12/11/2015, hội thảo được tổ chức tại giảng đường lớn của trường Đại học Khoa học tự nhiên.

On 12/11/2015, the seminar was held in a large lecture hall of the University of Science.

Ghi chú

Một số trường đại học thuộc đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Vietnam National University - Ho Chi Minh city):
- Ho Chi Minh City University of Technology (Đại học Bách khoa)
- University of Science (Đại học Khoa học tự nhiên)
- University of Social Sciences and Humanities (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)
- International University (Đại học Quốc tế)
- University of Information Techonology (Đại học Công nghệ thông tin)
- University of Economics and Law (Đại học Kinh tế - Luật)