VIETNAMESE

khoa du lịch

ENGLISH

faculty of tourism

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ˈtʊˌrɪzəm/

Khoa Du lịch là khoa chuyên đào tạo về du lịch, đáp ứng nhu cầu về nhân lực ngành du lịch tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Khoa Du lịch có uy tín trong việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao cho các tổ chức trong và ngoài ngành.

The Faculty of Tourism has a reputation for training and providing high-quality tourism human resources for organizations inside and outside of the industry.

2.

Triết lý giáo dục của Khoa Du lịch là đảm bảo rằng tất cả sinh viên đều có kiến ​​thức và kỹ năng thực hiện các công việc liên quan đến ngành du lịch.

The educational philosophy of Faculty of Tourism is to ensure that all students have knowledge and skills in performing the works related to tourism.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến ngành du lịch:
- domestic travel (du lịch nội địa)
- inclusive tour (tour trọn gói)
- itinerary (lịch trình)
- high season (mùa đông khách)
- accomodation (chỗ ở)