VIETNAMESE

ngành nghiên cứu về thận

thận học

ENGLISH

nephrology

  

NOUN

/nɪˈfrɑː.lə.dʒi/

Thận học là một chuyên ngành phụ của nội khoa tập trung vào việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về thận.

Ví dụ

1.

Ngành nghiên cứu về thận liên quan đến việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về thận.

Nephrology concerns the diagnosis and treatment of kidney diseases.

2.

Thận học là một chuyên khoa trong lĩnh vực nội khoa liên quan đến chăm sóc thận.

Nephrology is a specialty within the internal medicine field related to kidney care.

Ghi chú

Một số khoa trong bệnh viện bằng tiếng Anh:
- Khoa Cấp cứu: Emergency Room
- Khoa Dinh dưỡng: Nutrition Department
- Khoa Ngoại Tổng quát: General Surgery Department
- Khoa Nội Hô hấp: Respiratory Department
- Khoa Nội tổng hợp: General Medical Department