VIETNAMESE

xe đẩy bán hàng

xe đẩy đồ ăn

ENGLISH

sales cart

  

ADJ

/seɪlz kɑrt/

Xe đẩy bán hàng là một công cụ hỗ trợ con người trong việc vận chuyển hàng hóa nặng, cồng kềnh, là một giải pháp tối ưu để giải phóng sức lao động của người công nhân.

Ví dụ

1.

Vật này nặng quá để mang theo, bạn nên cho nó vào xe đẩy bán hàng.

This is too heavy to carry, you should put in on the sales cart.

2.

Có quá nhiều nguyên liệu, chúng ta sẽ cần một xe đẩy bán hàng.

There are way too much materials, we will need a sales cart.

Ghi chú

Các điểm chung giữa các xe đẩy:
- wheel (bánh xe)
- handle (thanh cầm)
- frame (khung)
- plate (sàn đựng)