VIETNAMESE

trường điện ảnh

ENGLISH

film school

  

NOUN

/fɪlm skul/

Trường điện ảnh là cơ sở giáo dục chuyên giảng dạy các khía cạnh của việc làm phim, bao gồm các môn học như sản xuất phim, lý thuyết phim, sản xuất phương tiện kỹ thuật số và biên kịch.

Ví dụ

1.

Cô là một sinh viên trẻ tại một trường điện ảnh ở Madrid.

She is a young student at a film school in Madrid.

2.

Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia là một trường điện ảnh được thành lập vào năm 1971 và có trụ sở tại Beaconsfield Studios ở Beaconsfield, Buckinghamshire.

The National Film and Television School is a film school established in 1971 and based at Beaconsfield Studios in Beaconsfield, Buckinghamshire.

Ghi chú

Một số từ vựng liên quan đến điện ảnh:
- actor/ actress (diễn viên)
- director (đạo diễn)
- producer (nhà sản xuất)
- film studio (phim trường)
- cameraman (người quay phim)
- editor (chỉnh sửa, biên tập viên)
- stunt man (diễn viên đóng thế)