VIETNAMESE

khoa công nghệ thông tin

ENGLISH

faculty of information technology

  

NOUN

/ˈfækəlti ʌv ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi/

Khoa Công nghệ Thông tin là khoa chuyên đào tạo Công nghệ Thông tin chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về nhân lực công nghệ thông tin tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Được thành lập từ năm 1995, Khoa Công nghệ thông tin đã có bề dày truyền thống hơn 50 năm phát triển.

Founded in 1995, the Faculty of Information Technology has a tradition of more than 50 years of development.

2.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ giảng viên, các thế hệ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, Khoa Công nghệ thông tin ngày nay đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

With the efforts of all lecturers, generations of students, trainees and graduate students, the Faculty of Information Technology today has achieved many outstanding achievements.

Ghi chú

Một số bộ phòng ban/bộ môn thuộc khoa Công nghệ thông tin:
- Department of Computer Science: Bộ môn Khoa học Máy tính
- Department of Computational Science and Engineering: Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật Tính toán
- Department of Software Engineering: Bộ môn Công nghệ Phần mềm
- Department of Network and Computer Communcations: Bộ môn Mạng và Truyền thông Máy tính