VIETNAMESE

ngành kỹ thuật cơ khí

ENGLISH

mechanical engineering

  

NOUN

/məˈkænɪkəl ˈɛnʤəˈnɪrɪŋ/

Kỹ thuật cơ khí là một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí.

Ví dụ

1.

Ngành kỹ thuật cơ khí được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Mechanical engineering interests many young people.

2.

Có rất nhiều trường đào tạo ngành kỹ thuật cơ khí nên tùy theo khả năng, điều kiện kinh tế mà bạn lựa chọn môi trường phù hợp với mình.

There are many schools that offer training in mechanical engineering, so depending on your ability and economic conditions, you can choose the right environment for you.

Ghi chú

Kỹ thuật thường được xem là có bốn ngành chính:
- Kỹ thuật cơ khí: Mechanical engineering
- Kỹ thuật điện: Electrical engineering
- Kỹ thuật hóa học: Chemical engineering
- Kỹ thuật xây dựng: Construction engineering
Ngoài ra còn có những ngành kỹ thuật khác như kỹ thuật máy tính (computer engineering), kỹ thuật phần mềm (software engineering),... và những ngành kỹ thuật liên ngành.