VIETNAMESE

bệnh viện việt pháp

ENGLISH

Hanoi French Hospital

  

NOUN

/ˈhænɔɪ frɛnʧ ˈhɑˌspɪtəl/

Bệnh viện Việt Pháp là bệnh viện quốc tế đầu tiên ở Hà Nội và miền Bắc Việt Nam. Đây là một bệnh viện quốc tế do tập đoàn tư nhân sở hữu.

Ví dụ

1.

Bệnh viện Việt Pháp cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau.

The Hanoi French Hospital offers a variety of services.

2.

Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội có các công nghệ mới nhất.

The Hanoi French Hospital has the latest technologies.

Ghi chú

Cùng DOL tìm hiểu các thuật ngữ trong tiếng Anh chỉ chuyên khoa tại bệnh viện Việt Pháp nha!
- intensive care unit (khoa hồi sức tích cực)
- department of cardiology (khoa tim mạch)
- department of urology (khoa tiết niệu)
- imaging department (khoa chẩn đoán hình ảnh)
- respiratory department (khoa hô hấp)
- pediatrics department (khoa nhi)