VIETNAMESE

đại học y dược tp hcm

ENGLISH

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

  

NOUN

/ˌjunəˈvɜrsəti ʌv ˈmɛdəsən ænd ˈfɑrməsi æt ˌhəʊ tʃiː ˌmɪn ˈsɪti/

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là một trường đại học chuyên ngành y khoa tại Việt Nam.

Ví dụ

1.

Đại học Y Dược Tp.HCM được xếp vào nhóm trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế.

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City is classified in the group of key national universities in Vietnam, directly under the Ministry of Health.

2.

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1947, là cơ sở đào tạo có quy mô lớn và có truyền thống về ngành y tế.

University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, established in 1947, is a large-scale and traditional medical training institution.

Ghi chú

Một số trường đào tạo y dược tại Việt Nam:
- Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy
- Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch: University of Medicine Pham Ngoc Thach
- Đại học Y Hà Nội: Hanoi Medical University
- Đại học Dược Hà Nội: Hanoi University of Pharmacy
- Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy